Gökçeada da Aktiviteler

Gökçeada Aktiviteler

Gök­çea­da’nın güneydoğusunda bulunan Ke­fa­loz Mev­ki­i, sörf­ açısından hem Tür­ki­ye’nin hem de Av­ru­pa’nın önem­li mer­kez­le­rin­den bi­ri ol­ma­ya aday. Uzun yıl­lar ön­ce ya­ban­cı sörf­cü­ler ta­ra­fın­dan keş­fe­di­len böl­ge­nin, son yıl­lar­da yük­se­li­şe geç­ti­ği ve Ala­ça­tı’ya ra­kip ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Burada yeni başlayanlar için rüzgar ve kitesurf dersi veren sörf okulları ya da kulupleri bulunuyor.

Gökçeada dalış için de çok uygun bir yer.Adada dalış eğitimi veren bir okul bulunuyor. Adayı denizden görme keyfi için her gün Kaleköy Liman’dan kalkan teknesini kaçırmayın.