Kategori Arşivleri: gökçeada rehberi

GÖKÇEADA ALIŞVERİŞ ve Hediyelik Dükkanları

Gökçeada’da Alışveriş ve AktivitelerAlışverişGökçeada son yıllarda bir organik ada olma yolunda hızla ilerliyor. Dolayısıyla buradan alınabilecek başlıca ürünler organik olanlar. Adada organik sertifikalı olarak zeytinyağı, süt ürünleri ve bal çıkarılıyor. Gökçeada’nın zeytinyağı, düşük asit derecesi ve organik olması sebebiyle çok değerli. Adada organik tarım sertifikalı zeytinyağı markalar bulunuyor. Bunların merkezdeki satış mağazalarında tadım yaparak alışveriş […]

Gökçeada da Aktiviteler

Gökçeada Aktiviteler Gök­çea­da’nın güneydoğusunda bulunan Ke­fa­loz Mev­ki­i, sörf­ açısından hem Tür­ki­ye’nin hem de Av­ru­pa’nın önem­li mer­kez­le­rin­den bi­ri ol­ma­ya aday. Uzun yıl­lar ön­ce ya­ban­cı sörf­cü­ler ta­ra­fın­dan keş­fe­di­len böl­ge­nin, son yıl­lar­da yük­se­li­şe geç­ti­ği ve Ala­ça­tı’ya ra­kip ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Burada yeni başlayanlar için rüzgar ve kitesurf dersi veren sörf okulları ya da kulupleri bulunuyor. Gökçeada dalış için de […]